Platební metody

PLATEBNÍ PODMÍNKY A JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY PLATBY

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Odmítnutí vyšší ceny ze strany kupujícího se v takovém případě považuje za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že se kupující nevyjádří do 30 dní od odeslání oznámení o vyšší ceně zboží, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura - daňový doklad“. Kupující je povinen uhradit zálohu do dne splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře – daňovém dokladu. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

Způsoby platby:
  • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce firmy
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bankovním převodem na účet u Oberbank AG. Číslo účtu je 2081132062/8040.
  • další možnosti platby připravujeme a budeme Vás o nich informovat.