Přeprava a vrácení zboží

DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Současně se zbožím obdržíte daňový doklad (fakturu).

IMAGE: Dopravu zboží pro nás zajišťují společnosti skupiny Geis. Balíky do 50 kg Vám dopraví balíková služba Geis Parcel, větší zásilky sběrná služba Geis CZ. Standardní čas doručení paletových (kusových) i balíkových zásilek je následující pracovní den po vyzvednutí. Sběrná služba společnosti Geis CZ s.r.o.je vhodná pro kusové či paletové zásilky o celkové hmotnosti od 50 do 2500 kg. V případě, že má Vaše zásilka větší parametry, zajistí Geis CZ, tzv. dokládku nebo celovozovou přepravu. Vždy zvolí optimální způsob přepravy Vašeho zboží. Všechny zásilky vstupující do systému jsou opatřeny čárovým kódem, který je snímán při každé operaci na cestě od odesílatele k příjemci. Příslušná informace o zásilce je kdykoliv k dispozici on-line. Průběh přepravy Vaší zásilky můžete sami sledovat na internetu.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Po osobní dohodě jsme schopni dodat zboží i mimo ČR. Zákazníka informujeme o výši nákladů na dopravu. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Těmi mohou být:

Geis Parcel - přeprava zásilek o max. hmotnosti do 15 kg je nejčastěji využívána pro doručování zboží menších až středních rozměrů (sprchové systémy, koupelnové doplňky, baterie – nikoliv však sanitární technika...) Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Doběrečné nelze platit platební kartou! Cena dopravy včetně balného a pojištění činí 90 Kč.

Geis Parcel - přeprava zásilek o hmotnosti od 15 do 30 kg je nejčastěji využívána pro doručování zboží velkých rozměrů. Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Doběrečné nelze platit platební kartou. Cena dopravy včetně balného a pojištění činí 140 Kč.

IMAGE: Sledování Vaší zásilky
Sledujte průběh přepravy Vašeho balíku na internetu. Příslušná informace o zásilce je kdykoliv k dispozici on-line.

Cenu dopravy u zásilek o hmotnosti nad 50 kg či nadměrných rozměrů (vana apod.), případně zahraničních zásilek vám rádi sdělíme individuálně. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní vyzvednutí zboží na pobočce0 Kč

Do poznámky k objednávce prosím uvádějte pobočku, na které si přejete objednané zboží vyzvednout.

Geis Parcel - Zásilky do 15 kg110 Kč

(doprava, balné, pojištění) Baterie, koup. doplňky, sprchy apod.

Geis Parcel - Zásilky od 15 do 50 kg170 Kč

(doprava, balné, pojištění) Sanitární keramika apod.

Česká pošta - Balík do ruky133 Kč

Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky.

Příplatek k ceně doručení (Česká pošta - Balík do ruky) v závislosti na hmotnosti zboží:

Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
OdDo
10.12033 Kč
20.13058 Kč


Česká pošta - Balík na poštu121 Kč

Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den.

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:

Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
OdDo
10.12030 Kč
20.13051 Kč

Pro zásilky nad 12 100 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou60 Kč
V hotovosti při os. vyzvednutí0 Kč
Převodem z účtu0 Kč

číslo účtu:2081132062/8040

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupením od smlouvy kupní smlouva zaniká. Odstoupení ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy však nezanikají (I) nároky na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy, (II) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, (III) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou, (IV) ujednání o volbě práva a řešení sporů, (V) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od kupní smlouvy, (VI) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Odstoupit lze buď telefonicky nebo na emailu eshop@kreiner.cz. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od spotřebitelské smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy v této lhůtě, je povinen dodržet následující podmínky, při jejichž splnění prodávající vrátí spotřebiteli všechny přijaté peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání):

  • spotřebitel je povinen odeslat odstoupení od spotřebitelské smlouvy (na adresu: Kreiner, spol. s r. o., e-shop reklamační oddělení, Tovární 736, 330 12  Horní Bříza) nebo email (na eshop@kreiner.cz). Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří poučení a formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, který naleznete zde.
  • všechny zásilky je spotřebitel povinen doručit vždy na adresu Kreiner, spol. s r. o., E-shop - reklamační oddělení, Tovární 736, 330 12  Horní Bříza
  • zboží, které spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílá zpět na adresu prodávajícího, by nemělo jevit známky používání, být poškozené, mělo by být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty, doporučujeme Vám zboží pojistit.
  • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží ze strany spotřebitele vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, zpět převodem na účet spotřebitele do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající tímto upozorňuje ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 3 občanského zákoníku, že kupující, který je spotřebitelem, je povinen nést náklady spojené s vracením zboží.
  • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému odeslání odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude prodávající bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Na e-shopu najdete zboží, které je ve většině případů skladem, pro případ objednávky zboží se stavem na objednání uvedeným v podrobnostech zboží na e-shopu, atypického zboží, speciálních úprav zboží dle přání zákazníka, se považuje objednané zboží za zboží, které bude upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (dále jen „zboží na objednávku“). Zákazník může provést objednávku takového zboží jen na některé z poboček prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího - prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části nejpozději do dne dodání zboží kupujícímu, a to i bez udání důvodu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, jedná se o zboží na objednávku, skladové zásoby zboží ve slevové akci byly vyčerpány. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Kupující je povinen před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí (tzv. vnější událost) a nebude moci uplatnit plnění záruky na vzniklou vadu. Záruční doba začíná běžet odevzdáním věci kupujícímu.

Kupující je povinen provést prohlídku zboží v okamžiku jeho dodání. Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce, je kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Stejně tak je povinen vytknout i plnění jiného než objednaného druhu zboží či dodání zjevně jiného množství zboží, než jaké bylo objednáno.

Jiné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději do 10 dnů ode dne dodání zboží. Tyto vady je nutno uplatnit písemně u prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je dostupný v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. bude sdělen na telefonní lince: 377 830 111. V případě dotazů je možné volat také na linku prodávajícího nebo na náš email: eshop@kreiner.cz.

Oznámení o vadách musí obsahovat číslo kupní smlouvy (popř. faktury), popis vady a/nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění, počet vadných kusů, veškeré možné označení vadného zboží pro jeho identifikaci a fotodokumentaci vadného zboží.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Pokud vada není oznámena včas ve výše uvedených lhůtách, veškerá práva kupujícího spojená s předmětnou vadou zanikají. Pokud kupující neoznámí výskyt vady dle tohoto článku ve lhůtě zde stanovené, prodávající není odpovědný za žádné škody vzniklé na zboží a jiném majetku kupujícího či třetích osob.

Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany prodávajícího. Kupující se nemůže domáhat práv z vadného plnění, jestliže dodané zboží sám vydá v nebezpečí znehodnocení či jej použije tak, že zjištění příčin vad bude znemožněno či znesnadněno.

Kupující má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že v případě vytknutí vady je povinen určit prodávajícímu přiměřenou lhůtu, ve které prodávající buď dodá náhradní zboží, nebo vady odstraní. Takto poskytnutá lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. V případě, že kupující neurčí žádnou lhůtu k odstranění vady, platí, že je stanovena lhůta 30 dní. Pouze v případě marného uplynutí této lhůty kvůli skutečnostem na straně prodávajícího má kupující právo za podmínek stanovených občanským zákoníkem buď požadovat slevu z kupní ceny zboží, nebo od kupní smlouvy odstoupit. Týkají-li se vady pouze části dodaného zboží, je kupující oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od kupní smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím množství vadného zboží. Kupující své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům prodávajícího na zaplacení kupní ceny.

Kupující je povinen prodávajícímu bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vadyZÁRUKA ZA ZÁRUKA ZA JAKOST

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena na dobu delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobenému jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.